Βυζαντινη μουσικη

buzantini mousiki

Η βυζαντινή μουσική είναι στο σύνολό της εκκλησιαστική. Το βυζαντινό άσμα ήταν μονωδικό, σε ελεύθερο ρυθμό, και προσπάθησε συχνά να απεικονίσει μελωδικά την έννοια των λέξεων. Η γλώσσα η οποία υπάρχει στους εκκλησιαστικούς ύμνους είναι η ελληνική. Μέρος της βυζαντινής μουσικής, αν και χρονικά μεταγενέστερο, μπορεί να θεωρηθεί το δημοτικό τραγούδι. Το μεγαλύτερο όμως σημείο διαφοράς του δημοτικού τραγουδιού με τη βυζαντινή, είναι οτι το δημοτικό τραγούδι έχει σταθερό μέτρο ώστε να εξυπηρετείται και ο χορευτικός σκοπός. Η βυζαντινή μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό πολιτισμό. Η μελέτη της θεωρείται από πολλούς απαραίτητη για την εξερεύνηση της ελληνικής παράδοσης.