Γκαιντα

gkainta

H Γκάιντα είναι ένα είδος άσκαυλου, δηλαδή είδος παραδοσιακού πνευστού μουσικού οργάνου, αποτελούμενο από ασκό και από ξύλινο μέρος. Η γκάιντα αποτελεί παραδοσιακό μουσικό όργανο σε πολλά μέρη του κόσμου. Στον Ελλαδικό χώρο τη συναντάμε στη Θράκη, αλλά και σε άλλες περιοχές στις οποίες ωστόσο η μορφή του οργάνου και το όνομα διαφέρει με αυτό της Θράκης. Η παραγωγή του ήχου γίνεται μέσω του αέρα που υπάρχει στον ασκό, τον οποίο φουσκώνει συνεχώς ο οργανοπαίκτης. Πολύ ιδιαίτερο όργανο, με έναν οξύ και διαπεραστικό ήχο να το χαρακτηρίζει.