Καβαλι

kavali_sib

Το καβάλι ή αλλιώς καβάλ ανήκει στον τύπο των αυλών με ανοιχτό κυλινδρικό σωλήνα και κατασκευάζεται συνήθως από ξύλο. Αυλοί τύπου καβάλ είναι διαδεδομένοι σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Στη λαϊκή μουσική παράδοση της Θράκης, χρησιμοποιείται ένα είδος καβάλ αποτελούμενο από τρία τμήματα. Ο ήχος του παράγεται με την πνοή και γι’ αυτό ανήκει στην κατηγορία των πνευστών. Ο οργανοπαίκτης κρατά το καβάλι σε πλάγια στάση και διαμορφώνει τα χείλη του με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας που παράγεται να διαχέεται σωστά στο όργανο και να παράγεται αυτός ο «γλυκός» και «μελαγχολικός» ήχος του οργάνου.