Κλασικη θεωρια

theoria mousikis
Η κλασική θεωρία είναι ένα απαραίτητο εφόδιο που πρέπει να έχει κάποιος μαθητής έτσι ώστε να έχει τις σωστές βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσει την μουσική του παιδεία. Έννοιες όπως το πεντάγραμμο, οι νότες, οι οπλισμοί, τα κλειδιά, τα ημιτόνια κ.α. είναι έννοιες πάνω στις οποίες στηρίζεται όλη η εξέλιξη της μουσικής. Μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν κάποιο παραδοσιακό όργανο, θεωρείται γι’ αυτούς απαραίτητο το μάθημα της κλασικής θεωρίας, πριν εισχωρήσουν στο κόσμο των μακάμ και των λαϊκών δρόμων. Πάνω σε καλές και σωστές βάσεις, μπορεί να χτιστεί μια σωστά δομημένη και εμπεριστατωμένη γνώση που έχει ως σημείο αναφοράς την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ελλάδας.