Παραδοσιακο τραγουδι

par. tragoudi

Το τραγούδι, στο λαϊκό πολιτισμό της Ελλάδας, κατέχει μια εξέχουσα θέση. Κάθε δημοτικό τραγούδι δεν είναι δημιούργημα ενός ατόμου. Έχει συλλογικό χαρακτήρα και είναι κοινό δημιούργημα και κτήμα, πνευματικό εργαλείο και τρόπος έκφρασης του λαού μας. Οι στίχοι και κατ’ επέκταση το τραγούδι, είναι μέσο έκφρασης συναισθημάτων τα οποία δύσκολα θα εξωτερικευθούν με άλλο τρόπο. Εκτός από το γλέντι και τη διασκέδαση, το δημοτικό τραγούδι είχε και χρηστικό, λειτουργικό και τελετουργικό χαρακτήρα. Απλωνόταν σε όλες τις όψεις της κοινωνικής ζωής, συνδεόταν με τη λατρεία και διατηρούσε την ιστορική μνήμη. Οι τεχνικές που υπάρχουν στο παραδοσιακό τραγούδι είναι ιδιαίτερες και η διδασκαλία τους απαραίτητη για κάποιον που θέλει να τραγουδήσει.