Παραδοσιακο Βιολι

violin-06

Το βιoλί είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι. Έχει 4 χορδές διαφορετικού τονικού ύψους (σολ, ρε, λα, μι), που χορδίζονται κατά διαστήματα πέμπτης. Το βιολί στηρίζεται στον ώμο. Ο μουσικός με το ένα χέρι πιέζει τις χορδές και με το άλλο χέρι κρατά και κινεί το δοξάρι πάνω σε αυτές. Στην Ελλάδα έχει πρωτεύοντα ρόλο σε κάποιες περιοχές, όπως στα νησιά και στη Μ. Ασία. Παίζεται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας, έχοντας σε κάθε περιοχή διαφορετικό τρόπο παιξίματος.