Παραδοσιακο Βιολι

Το βιoλί είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι. Έχει 4 χορδές διαφορετικού τονικού ύψους (σολ, ρε, λα, μι), που χορδίζονται κατά διαστήματα πέμπτης. Το βιολί στηρίζεται στον ώμο. Ο μουσικός με το ένα χέρι πιέζει τις χορδές και με το άλλο χέρι κρατά και κινεί το δοξάρι πάνω σε αυτές. Στην Ελλάδα έχει […]